Visitation

Der afholdes visitationsmøde med sagsbehandler og den unge, samt evt. dennes familie, samt en repræsentant fra Frejas Have inden indflytning. Med udgangspunkt i den anbringende kommunes handleplan og den unges ønsker, fastsættes målene for den unges ophold på Frejas Have.

Den unges kontaktpersoner vil ved modtagelsen, sammen med den unge, tale målene igennem i forhold til at udarbejde en behandlingsplan, hvor målene omsættes til opnåelige delmål i hverdagen på opholdsstedet. Behandlingsplanen justeres løbende sammen med den unge og kontaktpersonerne. Behandlingsplanen fremsendes til den kommunale sagsbehandler hver anden måned.

Download

Tilsynsrapport
Grøn smiley / arbejdstilsynet
Flyer om Frejas Have