Målgruppe

Visitation

Der afholdes visitationsmøde med sagsbehandler og den unge, samt evt. dennes familie, samt en repræsentant fra Frejas Have inden indflytning, for at sikre at der er et bedst muligt match ift. målgruppen.

Med udgangspunkt i den anbringende kommunes handleplan og den unges ønsker, fastsættes målene for den unges ophold på Frejas Have.

Den unges kontaktpersoner vil ved modtagelsen, sammen med den unge, tale målene igennem i forhold til at udarbejde en behandlingsplan, hvor målene omsættes til opnåelige delmål i hverdagen på opholdsstedet. Behandlingsplanen justeres løbende sammen med den unge og kontaktpersonerne. Behandlingsplanen fremsendes til den kommunale sagsbehandler hver anden måned.

Forældreinddragelse

Udover løbende samtaler med forældrene tilbydes et Forældre-DAT forløb til alle forældre og pårørende.

Forældre-DAT er et kursus bestående af seks moduler i alt. Som forældre eller nærmeste pårørende får man tilbud om at deltage på kurset i forbindelse med indskrivelse af den unge.

Når vi tilbyder Forældre-DAT, skyldes det, at vi ser forældrene/de pårørende som et centralt fundament for den støtte, de unge har brug for under og efter deres ophold hos os. Forældre-DAT har først og fremmest til formål at give indsigt i og forståelse af den behandling og de arbejdsmetoder, vi anvender på Frejas Have i relation til de unge.

Ansvarlig for visitation

Socialrådgiver
Trine Asvig
Tlf. +45 31 70 30 27
trine.asvig@frejas-have.dk

Download