Målgruppe

Frejas Have modtager piger/unge kvinder,  i alderen 12-29 år, med psykiske og sociale problemstillinger i form af følelses-, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder. Der er tale om unge der er særligt sårbare og ofte med emotionel ustabil personlighedsstruktur (EUP), unge der har været udsat for omsorgssvigt, samt unge der generelt har svært ved at fungere i hverdagen og i mellemmenneskelige relationer, herunder på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og i fritidsaktiviteter. Hos vores målgruppe er følelsesreguleringsproblemerne ofte yderligere kompliceret af traumereaktioner (PTSD) samt til tider neurodiversitet som f.eks. autismetræk eller ADHD.

De unge vil ofte være præget af enten-eller tænkning som den typiske kognitive forvrængning. Det er unge der ofte tager udgangspunkt i grundholdninger som ’verden er farlig og ond’, ’jeg er magtesløs og sårbar’ eller ’jeg er uduelig’. Der vil være ustabilitet i selvbillede og identitetsfølelse, samt lavt selvværd. Der vil ofte ses en kompleksitet og intensitet i den følelsesmæssige reaktion. Således kan der være forandring i sindsstemning såsom nedstemthed/depression, irritabilitet, angst og manglende impulskontrol. Impulsiv adfærd, især selvskade og selvmordsadfærd, kan ses som uhensigtsmæssige, men højeffektive følelsesreguleringsstrategier. Selvskade kan være såvel cutting, parasuicidal adfærd, begyndende misbrug, usikker sex m.v.

Frejas Have accepterer ikke misbrug af euforiserende stoffer eller alkohol på opholdsstedet.