5 trinsmodellen

Faglig metode

5 trins-modellen er en model der er udviklet på det specialiserede Børne- og ungehjem Frejas Have.

Der er tale om et udviklingsarbejde, som er finansieret af sundhedsstyrelsen.

I 5 trins modellen er der tilføjet to ”FØR”- behandlingstrin:

Trin 1: ”at Etablere fysisk sikkerhed” og

Trin 2: ”At opbygge tillid til hjælpere/behandlerne

Aktiv behandling:

Trin 3: Efter ”før”- behandlingsdelen tilbydes hjælp med udgangspunkt i den Evidensbaserede, Dialektiske adfærdsterapi (Panos 2014)

Man træner her, at den unge kan lykkes med at mærke indre tilstande, hvilket oftest er særdeles ubehageligt for denne gruppe af unge, og noget der aktivt undlades. Dette har oftest baggrund i Traume-reaktioner

Trin 4: Når der er opnået en evne til at mærke indre sindstilstande og dvs. en bedret følelsesregulering, tilbydes der udfordringer i forhold til det at indgå i et teamarbejde med andre personer

Efter:

Trin 5: Som en central del af behandlingen skal alt det indlærte i bo-institutions sammenhæng generaliseres ud af behandlingsinstitutionen og ud i verden. (Follette 2015, Kohlenberg & Tsai 1995)

Hvor Psykoterapi arbejder med selv-refleksion, følelsesregulering og relationsopbygning i en ”osteklokke, væk fra virkeligheden”, foregår den pædagogiske praksis ”i virkeligheden”. Det er reelle relationer til pædagoger der skal etableres. Disse indgår som reelle omsorgserstatninger.  Det er de unges barndom/ungeliv der skabes i praksis nu og her. Det er de samme elementer som i psykoterapi, der skal trænes, men det sker i en meget styret gruppe matrix hvor de behandlende personaler har høj grad af selv-refleksionsevne, relationskompetence, en styret faglighed og en bevidsthed om egen position som erstatnings-omsorgsperson.  Igennem hverdagsrelationer og igennem hverdagens udfordringer igangsættes ”forbedret relationel adfærd” på bostedet.