Børne- og ungehjem / Bosted

Frejas Have

Frejas Have er et børne- og ungehjem hvor der plads, hjerterum og højt til loftet. Vi har indrettet os i rummelige og lyse lokaler, i natursmukke omgivelser, for at sikre optimale rammer for krop og sind. Her er tid til opmærksomhed, omsorg og støtte til den enkelte. Omgangstonen er behagelig og afslappet. Vi lægger vægt på, at alle trives. Vi lægger også vægt på muligheden for at udvikle sig og lære at tackle livets udfordringer på en hensigtsmæssig måde. Der undervises på stedet i DAT (dialektisk adfærdsterapi) og personalet støtter de unge i at anvende færdigheder i hverdagsmiljøet på bostedet, således de unge opnår bedst mulig fysisk og mental sundhed og trivsel og bliver bedre problemløsere i eget liv. Der er tilknyttet supervisor til Frejas Have, der har mangeårig erfaring med målgruppens problemstillinger.

Personalet er fagligt velkvalificeret og modtager løbende supervison i den faglige tilgang til målgruppens problematikker, med udgangspunkt i den anvendte behandlingsmetode Dialektisk Adfærdsterapi.

Frejas Have er et privatejet og fagligt højt specialiseret børne- og ungehjem, samt bosted for unge piger og kvinder.

Opholdsstedet åbnede 1. oktober 2018. Der er følgende afdelinger: Rørbæk, Lundegården og Lundevej 35

Frejas Have er medlem af LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud.