Børne- og ungehjem / Bosted

Frejas Have er et fagligt specialiseret børne- og ungehjem samt bosted, beliggende i naturskønne omgivelser mellem Nyborg og Kerteminde på Fyn. Siden vores åbning den 1. oktober 2018, har vi tilbudt et trygt og støttende hjem for unge kvinder mellem 12 og 26 år, der oplever emotionelle udfordringer som angst, depression, selvskade, selvmordsadfærd, impulsiv adfærd eller andre symptomer på emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.

Vores tilgang er grundlagt på Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), og personalet er veluddannede i at støtte de unge i at anvende DAT-terapeutiske færdigheder i hverdagen. Vi har lyse og rummelige faciliteter indrettet til at fremme både fysisk og mental sundhed og trivsel.

Frejas Have består af flere afdelinger: Rørbæk, Lundegården og aktuelt et udslusningshus. Hver afdeling er designet til at skabe de optimale rammer for de unges udvikling og læring, hvor de kan føle sig sikre og lære at tackle livets udfordringer på hensigtsmæssige måder.

Vores personale modtager løbende supervision for at sikre en faglig korrekt tilgang til de unges problematikker.

For mere information om vores metode, besøg gerne vores informationsvideo på hjemmesidens forside