Gode oplevelser

Gode oplevelser er med til at skabe positive følelser, og er derfor vigtige aktiviteter på Frejas Have med henblik på at skabe trivsel og velvære. Vi vil hjælpe de unge til at få positive oplevelser hver dag, samt have en palet af oplevelser, også i det små, de kan vælge ud fra. Vi tror at selvom humøret en dag er lidt nede, og det kan der være helt gyldige grunde til, kan man alligevel ændre det ved at foretage sig ting for at være god ved sig selv og dermed ændre humøret til det bedre og/eller aflede sig fra en evt. følelsesmæssig smerte, hvorved det bliver nemmere at overkomme svære følelsesmæssige udfordringer.

Vi opererer gennem vores DAT færdigheder med en liste med rare ideer man kan gøre, som de unge kan lade sig inspirere af… ligeledes vil vi introducere dem til alt fra små til store oplevelser, samt opfordre de unge kvinder til at gøre brug af disse oplevelser, også på egen hånd. Gode oplevelser kan også være samvær med mennesker man holder af. Vi vil være i dialog med de unge om betydningen af gode relationer og venskaber og hvorledes de kan etablere nye relationer, samt både pleje nye og gamle relationer, og evt. også reparere gamle venskaber.