Dialektisk adfærdsterapi

Et klart formål for opholdet på Frejas Have er, at den unge med opholdsstedets valg af indsats og metoder sikres udvikling og trivsel.

Således har vi rettet vores behandling helt specifikt mod vores målgruppe, der bl.a. med borderline-lignende adfærd,  selvskade, selvmordstanker, angst, depression m.v., vil modtage behandling og undervisning fra evidenbaserede metoder såsom DAT (Dialektisk adfærdsterapi), Mindfulness samt  Kognitiv terapi.