Målsætning

Frejas Haves målsætning er, at understøtte målgruppens udviklingspotentiale. Vi tilstræber, at de unge bliver velfungerende og inkluderende samfundsborgere der opnår selvstændigt liv og trives psykisk og fysisk.

Målsætning søges opnået gennem en målrettet socialpædagogisk helhedsindsats, som løbende justeres i forhold til hver enkelt ungs udvikling gennem:

  • At skabe et botilbud i hjemlige rammer, så den unge oplever Frejas Have som et trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø.

  • At den unge gennem Frejas Haves pædagogiske tilgang og anvendte metoder opnår bedst mulig fysisk og mental sundhed og trivsel, herunder bliver mere psykisk robust, får mere selvtillid og bliver en bedre problemløser.

  • At den unge deltager i uddannelse eller beskæftigelse, der er tilpasset den enkeltes behov og forudsætninger, for på sigt at blive inkluderet som en velfungerende og deltagende borger i det danske samfund.

  • At den unge indgår i sociale relationer, herunder lærer at tage gode beslutninger for sig selv og for fællesskabet, herunder at kunne træffe langsigtede beslutninger om eget liv med henblik på selvstændiggørelse i et kommende voksenliv.