Godkendelse

Opholdsstedet Frejas Have er godkendt af Socialtilsyn Syd til at drive opholdssted for 11 børn og unge, efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5. Endvidere til efter Servicelovens § 107 at modtage personer til midlertidigt ophold, der har nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der forudsætter et behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Den ene af pladserne er godkendt til Soloophold, hvor indsatsen er at stabilisere unge, således de unge efterfølgende kan indgå i en behandlingsmæssig indsats. Se under fanen Frejas Haves Soloprojekt.