Godkendelse

Frejas Have er godkendt af socialtilsynet til  følgende tilbudstyper :

  • Botilbud til midlertidige ophold, § 107
  • Børne- og ungehjem som opholdssted, § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3

Afdeling Rørbæk har 9 pladser

Afdeling Lundegården har 5 pladser, heraf også mulighed for aflastning/støtteophold

Afdeling Lundevej 35 har 1 plads