Højt specialiseret bo- og behandlingssted for sårbare unge kvinder i alderen 12-26 år

Børne- og ungehjemmet Frejas Have

Frejas Have er et børne- og ungehjem hvor der plads, hjerterum og højt til loftet. Vi har indrettet os i rummelige og lyse lokaler, i natursmukke omgivelser, for at sikre optimale rammer for krop og sind. Her er tid til opmærksomhed, omsorg og støtte til den enkelte. Omgangstonen er behagelig og afslappet. Vi lægger vægt på, at alle trives. Vi lægger også vægt på muligheden for at udvikle sig og lære at tackle livets udfordringer på en hensigtsmæssig måde.  Der undervises på stedet i DAT (dialektisk adfærdsterapi) og personalet støtter de unge i at anvende færdigheder i hverdagsmiljøet på bostedet, således de unge opnår bedst mulig fysisk og mental sundhed og trivsel og bliver bedre problemløsere i eget liv. Der er tilknyttet supervisor til Frejas Have, der har mangeårig erfaring med målgruppens problemstillinger.

Personalet er fagligt velkvalificeret og modtager løbende supervison i den faglige tilgang til målgruppens problematikker, med udgangspunkt i den anvendte behandlingsmetode Dialektisk Adfærdsterapi.

Frejas Have er et privatejet og fagligt højt specialiseret børne- og ungehjem, samt bosted for unge piger og kvinder.

Opholdsstedet åbnede 1. oktober 2018.  Der er følgende afdelinger: Rørbæk, Lundegården og Lundevej 35

Frejas Have er medlem af LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud.

Ledelsesteam

Heidi Søndergaard
Tilbudsleder og Adm. Direktør for Frejas Have Aps.

Heidi er uddannet socialrådgiver og har 25 års erfaring fra behandlingsarbejde i døgnregí. Heidi har været beskæftiget i bl.a. Kriminalforsorgen, Center for Socialt arbejde og Klinik for selvmordsforebyggelse i Børn og Unge Psykiatrien. Endvidere har Heidi som konsulent udført sociale opgaver for bosteder og kommuner.  Heidi har desuden været partner i et teambuildingsfirma, hvor hun har lavet teamtræning for virksomheder, samt Camps for unge.

Heidi er Stifinder og har gennem Stifinder lederuddannelsen, udviklet sit lederskab og sine evner til at lede under komplekse forhold, løse konflikter samt sætte og realisere ambitiøse mål. Her ud over har Heidi en 1-årig lederuddannelse gennem Staten.  Endvidere efteruddannet inden for Frejas Haves behandlingsretninger: Dialektisk Adfærdsterapi, Mindfulness og Kognitiv terapi.

Heidi er medlem af fagudvalget i LOS – Landsorganisationen for sociale opholdssteder.

Heidi er sammen Klaus Holmbjerg ejer og stifter af Frejas Have.

Klaus Holmbjerg
Souschef/Daglig leder & direktør

Klaus er uddannet inden for militæret, herunder som livvagt – samt endvidere uddannet som professionel klatrer. Klaus har været selvstændig i mange år og lavet personaletræning og teambuilding for ledere og for både små og store virksomheder. Klaus begyndte i år 2004 at lave friluftsaktiviteter og pædagogiske aktiviteter for unge, herunder Camps for unge. Klaus var i en årrække tilknyttet et bosted for unge, hvor han bl.a. stabiliserende og afrusede unge. Klaus startede herefter selvstændigt firma, hvor han dedikerede sig til og havde stor succes med at arbejde med unge i naturen, for at skabe et stabilt fundament for de unge, der kunne bygges videre på ved hjemkomst.

Klaus er Stifinder og har gennem Stifinder lederuddannelsen, udviklet sit lederskab og sine evner til at lede under komplekse forhold, løse konflikter samt sætte og realisere ambitiøse mål. Han har desuden efteruddannelse i Frejas Haves behandlingsretninger: Dialektisk Adfærdsterapi og i Kognitiv terapi.

Klaus er sammen med Heidi Søndergaard stifter af Frejas Have

Tak for støtten