Specialiseret bo- og behandlingssted for sårbare unge kvinder i alderen 12-26 år

Frejas Have

Velkommen til Frejas Have, et fagligt specialiseret børne- og ungehjem, beliggende i naturskønne omgivelser mellem Nyborg og Kerteminde på Fyn. Siden vores åbning den 1. oktober 2018, har vi tilbudt et trygt og støttende hjem for unge kvinder mellem 12 og 26 år, der oplever emotionelle udfordringer som angst, depression, selvskade, selvmordsadfærd, impulsiv adfærd eller andre symptomer på emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.

Vores tilgang er grundlagt på Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), og personalet er veluddannede i at støtte de unge i at anvende DAT-terapeutiske færdigheder i hverdagen. Vi har lyse og rummelige faciliteter indrettet til at fremme både fysisk og mental sundhed og trivsel.

Frejas Have består af flere afdelinger: Rørbæk, Lundegården og aktuelt et udslusningshus. Hver afdeling er designet til at skabe de optimale rammer for de unges udvikling og læring, hvor de kan føle sig sikre og lære at tackle livets udfordringer på hensigtsmæssige måder.

Vores personale modtager løbende supervision for at sikre en faglig korrekt tilgang til de unges problematikker.

For mere information om vores metode, besøg gerne vores informationsvideo på hjemmesidens forside.

Ledelsesteam

Heidi Søndergaard
Tilbudsleder og Administrerende Direktør 

Med en dybdegående baggrund i socialrådgivning og over 25 års erfaring inden for behandlingsarbejde i døgnregi, er Heidi Søndergaard en grundpille i ledelsen af Frejas Have. Hendes karriere har spændt vidt, fra arbejde i Kriminalforsorgen til Center for Socialt arbejde, samt Klinik for selvmordsforebyggelse i Børn og Unge Psykiatrien. Heidi har også fungeret som konsulent, hvor hun har udført sociale opgaver for forskellige bosteder og kommuner.

Udover sin rige erfaring indenfor socialt arbejde, har Heidi været partner i et teambuildingsfirma, hvor hun har specialiseret sig i teamtræning for virksomheder og arrangeret camps for unge.

Heidi er uddannet Stifinder og har videreudviklet sine lederevner gennem Stifinder lederuddannelsen, hvor hun har opnået kompetencer til at håndtere komplekse forhold, løse konflikter og realisere mål. Hun har også en 1-årig lederuddannelse fra Staten og er efteruddannet i Frejas Haves behandlingsretninger, herunder Dialektisk Adfærdsterapi, Mindfulness og Kognitiv terapi.

Heidi er sammen med Klaus Holmbjerg stifter af Frejas Have.

Klaus Holmbjerg
Daglig leder og direktør

Med en unik kombination af passion for friluftsaktiviteter  og en baggrund fra forsvaret, samt års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende indenfor personaletræning og teambuilding, har Klaus en solid fundament for sin ledelsesstil.

Siden 2004 har Klaus dedikeret sig til at arrangere frilufts- og pædagogiske aktiviteter for unge, inklusive udviklende camps, og som teamleder på Løkkefondes Drengeakademi. Klaus var tidligere tilknyttet et bosted for unge, hvor han arbejdede med stabilisering og afrusning. Han har også haft stor succes med sit eget firma, hvor han anvendte naturen som ramme for at skabe stabile grundlag for unge mennesker.

Som Stifinder har Klaus videreudviklet sine ledelsesevner, idet han har gennemgået Stifinder lederuddannelsen, som har styrket hans evne til at lede under komplekse forhold, løse konflikter og realisere ambitiøse mål. Han er efteruddannet i Dialektisk Adfærdsterapi og Kognitiv terapi inden for Frejas Haves behandlingsmetoder. Klaus er endvidere aktuelt i gang med en ledelsesuddannelse fra Dansk Erhverv.

Sammen med Heidi Søndergaard er Klaus medstifter af Frejas Have, hvor han fortsætter med at påvirke og støtte unge gennem innovative og støttende miljøer.

Tak for støtten