Frejas Have er et familielignende opholdssted for unge piger/kvinder i alderen 12 – 26 år

Opholdsstedet Frejas Have

På opholdsstedet Frejas Have er der plads, hjerterum og højt til loftet. Vi er ikke flere end at vi kan fungere som en stor familie. Her er tid til opmærksomhed, omsorg og stabilitet til den enkelte. Omgangstonen er behagelig og afslappet. Der er plads til både alvor og sjov. Vi lægger vægt på, at alle trives. Vi lægger også vægt på muligheden for at udvikle sig og lære at tackle livets udfordringer på en hensigtsmæssig måde.  Der undervises på stedet i DAT (dialektisk adfærdsterapi) og personalet støtter de unge i at anvende færdigheder, således de unge opnår bedst mulig fysisk og mental sundhed og trivsel, herunder bliver mere psykiske robuste, får mere selvtillid og bliver bedre problemløsere.

Personalet er fagligt velkvalificeret og vil være støttende for de unge og guide de unge i at takle de udfordringer de unge har med sig, samt støder på undervejs i opholdet.

Frejas Have er et privatejet og familielignende opholdssted for piger. Opholdsstedet er ejet af Heidi Søndergaard og Klaus Holmbjerg.

Opholdsstedet åbnede 1. oktober 2018 med huset/afdelingen: ’HAVESTEDET’. Den 18. oktober åbnede endnu en afdeling:  ’LUNDEGÅRDEN’.

Frejas Have er medlem af LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud.

Ledelsesteam

Heidi Søndergaard
Adm. Direktør og tilbudsleder af Frejas Have Aps.

Heidi er uddannet socialrådgiver og har 23 års erfaring fra behandlingsarbejde i døgnregí. Heidi har været beskæftiget i bl.a. Kriminalforsorgen, Center for Socialt arbejde og Klinik for selvmordsforebyggelse. Endvidere har Heidi fungeret som konsulent for et privat firma, der har lavet sociale opgaver for kommuner og hun har været partner i et teambuildingsfirma, hvor hun har lavet teamtræning for virksomheder.

Heidi har ud over ledelsesuddannelse, efteruddannelse inden for Frejas Haves behandlingsretninger: Dialektisk Adfærdsterapi, Mindfulness og Kognitiv terapi. Heidi er pt. i gang med Stifinder ledelsesuddannelse.

Heidi er medlem af fagudvalget i LOS – Landsorganisationen for sociale opholdssteder.

Klaus Holmbjerg
Daglig leder af Frejas Haves afdelinger Havestedet og Lundegården

Klaus er uddannet inden for militæret, herunder som livvagt – samt endvidere uddannet som professionel klatrer. Klaus har været selvstændig i mange år og lavet personaletræning og teambuilding for ledere og for både små og store virksomheder. Klaus begyndte i år 2004 at lave friluftsaktiviteter og pædagogiske aktiviteter for unge. Klaus er i en årrække tilknyttet et bosted for unge, hvor han bl.a. er en del af, at lave stabiliserende ture for de unge. Klaus starter herefter selvstændigt firma, hvor han dedikerer sig til at arbejde med unge i naturen, for at skabe et stabilt fundament for de unge, der kan bygges videre på ved hjemkomst.

Klaus er pt. i gang med Stifinder ledelsesuddannelse. Han har efteruddannelse i Frejas Haves behandlingsretninger: Dialektisk Adfærdsterapi og i Kognitiv terapi.

Klaus er daglig leder af Frejas Haves afdelinger samt endvidere leder af Frejas Haves Soloprojekter