DAT Gruppe for forældre

På Frejas Have tilbyder vi Forældre-DAT som en del af vores samlede behandling.

Forældre- DAT er et kursus bestående af seks moduler i alt. Som forældre eller nærmeste pårørende får I tilbud om at deltage på kurset i forbindelse med indskrivning af Jeres ung.

Når vi tilbyder Forældre-DAT, skyldes det, at vi ser jer som et centralt fundament for den støtte, de unge har brug for under og efter deres ophold hos os. Forældre-DAT har først og fremmest til formål at give jer indsigt i og forståelse af den behandling og de arbejdsmetoder, vi anvender på Frejas Have i relation til de unge. Kurset kan samtidig styrke jeres forudsætninger for at forstå, hvordan I bedst yder støtte som pårørende til unge med emotionelle ustabile personlighedstræk (EUP).

På alle seks moduler arbejder vi med tre gennemgående greb:

1.Vi giver viden og indsigt i de redskaber og metoder, vi anvender i den DAT-baserede behandlingsmetode i relation til de unge

2.Vi skaber et læringsrum, hvor I som forældre kan øve jer i at anvende de introducerede redskaber og metoder

3.I får som forældre en sammenhæng hvor I møder andre forældre der også har de bekymringer, frustrationer og glæder der følger med at have en ung der ind i mellem har meget høje følelsesniveauer, og måske ind i mellem også er selvskadende  eller selvmordstruet

Vores teoretiske og metodiske afsæt for Forældre-DAT

Forskning peger på, at dét at være pårørende til en ung med følelsesreguleringsproblemer og kraftig impulsivitet er lige så belastende som at være pårørende til en ung med diagnosticeret skizofreni. Det er ikke overraskende. Symptomer som tilbagevendende selvskade, selvmordstrusler og -handlinger, afvisninger og kraftige vredesudbrud er svært at håndtere for alle.

Helt naturligt kan det føre en tvivl med sig i forhold til, hvordan I som forældre bedst støtter jeres ung. Er det ved at være afvisende og konsekvent over for en adfærd, I ikke vil have i familien? Eller er det ved at være venlige og forstående? Og hvornår er det ene at foretrække over det andet?

Gennem Forældre-DAT får I mulighed for at mødes med andre forældre til unge med EUP. Det betyder, at I vil opleve, at I ikke er alene om at være i tvivl og om de frustrationer, det kan afstedkomme.

Det er samtidig vores erfaring, at det har en positiv betydning for de unges udvikling, når I som forældre inddrages i behandlingsarbejdet. I er en vigtig del af behandlingen, og I kan gøre en klar forskel. På Forældre-DAT får I en grundlæggende introduktion til DAT-færdighederne og vores arbejde med dem på Frejas Have. Det giver mulighed for, at vi – jer som forældre, os på Frejas Have og de unge selv – kan samarbejde om at bygge et leveværdigt liv op for hele familien.

En forældres oplevelse

Under første deltagelse i Forældre – DAT, blev jeg overvældet af den enorme og helt uventet følelse af andres forståelse, og at jeg ikke længere var alene. Følelsen af fælleskab.
Til møderne er der rum og plads til alle følelser. Vi udveksler erfaringer, og vi bliver præsenteret for forskellige færdighedsøvelser, som anvendes i behandlingen af de unge, og vi får mulighed for selv at afprøve disse øvelser. Kan varmt anbefales.
Jeg oplever et kompetent og yderst engageret personale, der både oplyser og inddrager forældrene.
For mig er DAT en værdifuld investering i relationen til mit barn.

Forælder M. 2022