Bestyrelsen

Henriette Laursen Bestyrelsesleder
Cand.jur (AU), Direktør i KVINFO, Bestyrelsesmedlem i Institut for menneskerettigheder, i Advisoryboard v. Bedre Psykiatri.
Læs mere om Henriette her

Frans Ørsted Andersen Vicebestyrelsesleder
Ph.D. i pædagogisk psykologi (AU). Autoriseret psykolog, cand.pæd.psyk., cand.pæd.pæd. Ansat som lektor og forsker på Aarhus Universitet
Læs mere om Frans her

Lene Rimestad Bestyrelsesmedlem
Ph.D. i journalistik, Journalist, Freelancejournalist v/ Rimestads Bureau. Tidl. Journalistisk lektor på Syddansk Universitet
Læs mere om Lene her

Jeppe Ask Tofteskov Bestyrelsesmedlem
Cand.merc.Pol (CBS), Specialkonsulent i Lejre Kommune, Tidl. økonomikonsulent i det specialiserede børn- og ungeområde.
Læs mere om Jeppe her

Supervisor

Kim Juul Larsen
Aut. psykolog, specialist i klinisk børne- og ungdomspsykologi, privatpraktiserende psykolog v/Center for Mental Sundhed og medstifter og partner i Dansk Center for Selvmordsforebyggelse I/S.

Kim Juul Larsen har arbejdet med selvmordsforebyggelse i mere end 25 år, og er tidligere centerleder ved Center for selvmordsforebyggelse, Psykiatrien Region Syddanmark. Blandt flere projekter, har Kim været en del af udviklingen af det nationale e-læringsprogram for selvmordsforebyggelse og stået i spidsen for udvikling af behandlingskæden for selvmordsforebyggelse mellem psykiatrien og kommuner. Behandlingsmæssigt har Kim stået i spidsen for implementering af DAT-unge i Børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark og Odense Kommune og er certificeret i dialektisk adfærdsterapi. Kim har desuden uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge og kognitiv terapi.

Personale

TILBUDSCHEF & ADM. DIREKTØR
Heidi Søndergaard
(Se forsiden for yderligere oplysninger)

DAGLIG LEDER/SOUSCHEF & DIREKTØR
Klaus Holmbjerg (Se forsiden for yderligere oplysninger)

SEKRETARIATSLEDER
Toke Arndal Uddannet scient. pol. ved Institut for statskundskab på Syddansk Universitet

DIREKTIONSSEKRETÆR
Katrine, Kandidat i pædagogik, Syddansk Universitet, Diplom i Ledelse

SOCIALRÅDGIVER
Trine, Socialrådgiver, Tortur og Traumer v/ CETT, MI (motiverende samtale), 8 års erfaring som tilsynskonsulent, DAT færdighedsterapeut

SUNDHEDSFALIG KOORDINATIONER
Mikkel, Sygeplejerske, med psykiatribaggrund. Opstart 1 juni 2024

MEDICIN- OG SUNDHEDSANSVARLIG
Sasha Norsbo
Ekstern sygeplejerske

PEDEL/CHAUFFØR/PÆDAGOGISK AFLØSER
Mejner,  Tømrer, basisuddannelse for medarbejdere på området for udsatte børn og unge (BUM uddannelse)

PEDEL
Kenneth, Mekaniker

PÆDAGOGISK PERSONALE
Sahir, Pædagog, DAT færdighedsterapeut
Marvin, Akademisk Friluftsvejleder fra University College, DAT færdighedsterapeut
Anja, Kunstterapeut, Billedkunstner, DAT færdighedsterapeut
Henrick, Cand.Merc. i International handel/relationsopbygning, DAT færdighedsterapeut
Joakim, Musikpædagog, Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet, DAT færdighedsterapeut
Charlotte, Folkeskolelærer, Håndarbejdslærer, DAT færdighedsterapeut
Claire, Folkeskolelærer m. linjefag i matematik, billedkunst og natur/teknologi. Rideterapi-uddannet, DAT færdighedsterapeut
Kenneth, Pædagog, Idrætsvejleder, DAT færdighedsterapeut
Taia, Cand.pæd.psyk. fra Aarhus Universitet, DAT færdighedsterapeut
Pernille, Socialpædagog, DAT færdighedsterapeut
Karin, Pædagog, Kunsthåndværker, Cand.pæd. i antropologi, Diplom i Pædagogisk viden og forskning, DAT færdighedsterapeut
Sandra, Cand.Psyk, DAT færdighedsterapeut
Lena, Socialrådgiver, Social- og sundhedsassistent, DAT færdighedsterapeut
Roni, Lærer, DAT færdighedsterapeut

VÅGEN NATTEVAGT
Camilla, Laborant
Carina, Social- og sundhedsassistent, DAT færdighedsterapeut

LEKTIESTØTTE/BOSTØTTE
Kirsten,
 Folkeskolelærer, Exam. pæd. i pædagogik, Udd. i dialogisk læsning.  Støtter de unge i deres dagsstruktur med lektiehjælp og kreative projekter.

FLEKSIBEL MEDARBEJDER/TIMELØNNET
Luca, Bachelor i psykologi, Kandidatstuderende i psykologi, DAT færdighedsterapeut
Henriette, Fysioterapeut
Kathrine, SSH, under uddannelse til social- og sundhedsassistent, DAT færdighedsterapeut
Mariam, SSH, under uddannelse social- og sundhedsassistent