Bestyrelsen

Henriette Laursen Bestyrelsesleder
Cand.jur (AU), Direktør i KVINFO, Bestyrelsesmedlem i Institut for menneskerettigheder, i Advisoryboard v. Bedre Psykiatri.
Læs mere om Henriette her

Frans Ørsted Andersen Vicebestyrelsesleder
Ph.D. i pædagogisk psykologi (AU). Autoriseret psykolog, cand.pæd.psyk., cand.pæd.pæd. Ansat som lektor og forsker på Aarhus Universitet
Læs mere om Frans her

Lene Rimestad Bestyrelsesmedlem
Ph.D. i journalistik, Journalist, Freelancejournalist v/ Rimestads Bureau. Tidl. Journalistisk lektor på Syddansk Universitet
Læs mere om Lene her

Jeppe Ask Tofteskov Bestyrelsesmedlem
Cand.merc.Pol (CBS), Specialkonsulent i Lejre Kommune, Tidl. økonomikonsulent i det specialiserede børn- og ungeområde.
Læs mere om Jeppe her

Supervisor

Stig Helweg-Jørgensen Konsulent/supervisor/underviser for DAT team’et på Frejas Have
Cand. Psych.,PhD afhandling indenfor DAT samt  DAT Terapeut. 20 års erfaring  fra psykiatrisk afdeling samt fra privat praksis, med hovedfokus på psykoterapi ift. selvskadende og traumatiserede patienter. Stig har behandlet patienter med selvmordsadfærd, afhængighed, Incest, PTSD, Depression, Angst, OCD, Spiseforstyrrelser m.m. med gode resultater. Ud over dette har han siden  2002 undervist i grundkurser og videregående kurser i dialektisk adfærdsterapi. Aktuelt er Stig i gang med at udvikle og implementere på en 3. bølge adfærdsterapeutisk evidensbaseret tilgang på Frejas Have. Stig superviserer ugentligt personalet på Frejas Have.

Læs mere om Stig her

Personale

LEDELSE:
Heidi Søndergaard
Adm. Direktør – Tilbudsleder (se forsiden for yderligere oplysninger)
Klaus Holmbjerg Souschef – Afdelingsleder Havestedet (se forsiden for yderligere oplysninger)
Mette Kristine Fredensborg Socialfaglig Leder – Daglig leder af Lundegården. Uddannet socialrådgiver, Diplom i Ledelse, Neuroaffektiv Ledelsesuddannelse, DAT færdighedstræner.

DIREKTIONSSEKRETÆR
Katrine Kühl

ØKONOMI-ANSVARLIG:
Regnskab, bogholderi, virksomhedsrådgiver, administrativ medarbejder,
Trinemaii Pihl Withgaard Finansøkonom, Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning. 14 års erfaring som rådgiver i den finansielle sektor.

PÆDAGOGISK PERSONALE:
Jeanet Cardél Pædagog, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, DAT færdighedstræner
Sahir Arrar Pædagog, DAT færdighedstræner
Marvin Overgaard Akademisk Friluftsvejleder fra University College, DAT færdighedstræner
Anja Plato Kunstterapeut, Billedkunstner, DAT færdighedstræner
Henrick Fester Justesen Cand.Merc. i International handel/relationsopbygning, DAT færdighedstræner
Joakim Holmer Musikpædagog, Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet, DAT færdighedstræner
Charlotte Bruhn Folkeskolelærer, Håndarbejdslærer, DAT færdighedstræner
Morten Kirpekar Cand. Scient. Idræt, DAT færdighedstræner & DAT miljøterapeut
Christine Juul Johansen Pædagog, Cand.Mag. i Dramaturgi, DAT færdighedstræner
Claire Astley Folkeskolelærer m. linjefag i matematik, billedkunst og natur/teknologi. Rideterapi-uddannet
Kenneth Hou Kjellerup Pædagog, Idrætsvejleder
Katrine Høj Social og sundhedsassistent
William Roni Stærmose Lærer
Mark Larsen Fysioterapeut
Amanda Belcic Bachelor i Idræt og Sundhed

LEKTIESTØTTE M.V.
Kirsten Valeur
 Folkeskolelærer, Exam. pæd. i pædagogik, Udd. i dialogisk læsning.  Støtter pigerne i deres dagsstruktur med lektiehjælp og kreative projekter. Samt bidrager til stemning i huset gennem indretning, pyntning til højtider m.v.

MEDICIN OG SUNDHEDSANSVARLIG
Sasha Norsbo Ekstern sygeplejerske

PÆDAGOGISK PERSONALE – FLEKSIBEL MEDARBEJDER/VIKAR
Karin Pederen Pædagog, Kunsthåndværker, Cand.pæd. i antropologi, Diplom i Pædagogisk viden og forskning
Luca Mark Bachelor i psykologi, Kandidatstuderende i psykologi, DAT færdighedstræner
Noor Jahan Avincsal Bachelor i Ernæring og Sundhed
Emil Wikman Pædagog, Cand.mag. i Pædagogik, Uddannelsesstudier og Psykologi, DAT færdighedstræner & DAT miljøterapeut
Sandra Sørensen Cand.Psyk.

PEDEL/CHAUFFØR/PÆDAGOGISK AFLØSER
Mejner Bo Madsen  Tømrer, basisuddannelse for medarbejdere på området for udsatte børn og unge (BUM udd.)
PEDEL
Kenneth Møgelby Larsen Mekaniker