Bestyrelsen

Henriette Laursen Bestyrelsesleder
Cand.jur (AU), Direktør i KVINFO, Bestyrelsesmedlem i Institut for menneskerettigheder, Advisoryboard v. Bedre Psykiatri.
Læs mere om Henriette her

Frans Ørsted Andersen Vicebestyrelsesleder
Ph.D. i pædagogisk psykologi (AU). Autoriseret psykolog, cand.pæd.psyk., cand.pæd.pæd. Ansat som lektor og forsker på Aarhus Universitet
Læs mere om Frans her

Lene Rimestad Bestyrelsesmedlem
PhD i journalistik, Journalist, Freelancejournalist v/ Rimestads Bureau. Tidl. Journalistisk lektor på Syddansk Universitet
Læs mere om Lene her

Supervisor

Stig Helweg-Jørgensen Konsulent/supervisor/underviser for DAT team’et på Frejas Have
Cand. Psych.,PhD afhandling indenfor DAT samt  DAT Terapeut. 20 års erfaring  fra psykiatrisk afdeling samt fra privat praksis, med hovedfokus på psykoterapi ift. selvskadende og traumatiserede patienter. Stig har behandlet patienter med selvmordsadfærd, afhængighed, Incest, PTSD, Depression, Angst, OCD, Spiseforstyrrelser m.m. med gode resultater. Ud over dette har han siden  2002 undervist i grundkurser og videregående kurser i dialektisk adfærdsterapi. Aktuelt er Stig i gang med at udvikle og implementere på en 3. bølge adfærdsterapeutisk evidensbaseret tilgang på Frejas Have.

Læs mere om Stig her

Personale

LEDELSE:
Heidi Søndergaard
Adm. Direktør – Tilbudsleder (se forsiden for yderligere oplysninger)
Klaus Holmbjerg Souschef – Afdelingsleder Havestedet (se forsiden for yderligere oplysninger)
Mette Kristine Fredensborg Socialfaglig Leder – Afdelingsleder Lundegården. Uddannet socialrådgiver, Diplom i Ledelse, Neuroaffektiv Ledelsesuddannelse

PÆDAGOGISK PERSONALE:
Jeanet Cardél Pædagog, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, DAT færdighedstræner
Sahir Arrar Pædagog, DAT færdighedstræner
Marvin Overgaard Akademisk Friluftsvejleder fra University College, DAT færdighedstræner
Anja Plato Kunstterapeut, Billedkunstner, DAT færdighedstræner
Henrick Fester Justesen Cand.Merc. i International handel/relationsopbygning, DAT færdighedstræner
Joakim Holmer Musikpædagog, Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet, DAT færdighedstræner
Tanya Bensouda Bjerre Coach i systemisk coaching og anerkendende tilgang (AI), Metkognitiv uddannet, DAT færdighedstræner
Cecilie Maria Larsen Social- og specialpædagog og DAT færdighedstræner
Alma Kristiansen Cand. Psych, Kognitiv basisuddannelse, DAT færdighedstræner (Barsel)
Dan Rohmann Jeppesen Social og Sundhedsassistent, Sportsterapeut/akupunktør/massør, DAT færdighedstræner
Charlotte Bruhn Folkeskolelærer, Håndarbejdslærer, DAT færdighedstræner
Emil Wikman Pædagog, Cand.mag. i Pædagogik, Uddannelsesstudier og Psykologi, DAT færdighedstræner
Peter Halkjær Folkeskolelærer, DAT færdighedstræner
Tanja Noltensmejer Pædagog, DAT færdighedstræner
Morten Kirpekar Cand. Scient. Idræt, DAT færdighedstræner
Jecika Isabella Jørgensen Socialrådgiver

Sabine Tofte Cand.Psych. Støtter pigerne i deres dagstruktur gennem aktiviteter med udeliv og fælles kulinariske projekter
Kirsten Valeur  Lærer, Exam. pæd. i pædagogik. Støtter pigerne i deres dagsstruktur med lektiehjælp og kreative projekter. Samt bidrager til stemning i huset gennem indretning, pyntning til højtider m.v.

PEDEL/CHAUFFØR
Mejner Bo Madsen  Uddannet tømrer, Flexchauffør/sygetransport gennem 4 år

DIREKTIONSSEKRETÆR
Katrine Kühl

EKSTERN BOGHOLDER
Flemming Holm – Regnskab, bogholder og virksomhedsrådgiver
Mail: flemming@I-care.dk

Fleksible medarbejdere

PÆDAGOGISK PERSONALE
Karin Pedersen Pædagog, Cand.pæd. i Antropologi, Kunsthåndværker
Palle Olsen Pædagogisk personale med bostedserfaring
Nanna Ellegaard Jørgensen Fysioterapeut, B-BAT uddannet, studerer Kandidat i Folkesundhedsvidenskab
Emma Have Social og sundhedshjælper
Helle Kubsch Fysioterapeut, Krops- og psykoterapeut, Mindfulnessinstruktør, SE Traumeuddannelse
Thomas Thykjær Under uddannelse til pædagogisk assistent
Noor Jahan Avincsal Bachelor indenfor for Fødevarer og Ernæring med speciale i Sundhed, Ernæring og Livskvalitet.
Asta Matthiesen Social- og Specialpædagog