Bestyrelsen

Henriette Laursen Bestyrelsesleder
Cand.jur (AU), Direktør i KVINFO, Bestyrelsesmedlem i Institut for menneskerettigheder, Advisoryboard v. Bedre Psykiatri.
Læs mere om Henriette her

Frans Ørsted Andersen Vicebestyrelsesleder
Ph.D. i pædagogisk psykologi (AU). Autoriseret psykolog, cand.pæd.psyk., cand.pæd.pæd. Ansat som lektor og forsker på Aarhus Universitet
Læs mere om Frans her

Lene Rimestad Bestyrelsesmedlem
PhD i journalistik, Journalist, Freelancejournalist v/ Rimestads Bureau. Tidl. Journalistisk lektor på Syddansk Universitet
Læs mere om Lene her

Mette Winther Nielsen Bestyrelsesmedlem
Selvstændig erhvervs- og virksomhedsrådgiver med mange års erfaring som erhvervsrådgiver i den finansielle sektor. Finansuddannet.
Læs mere om Mette her

Supervisor

Stig Helweg-Jørgensen Konsulent/supervisor/underviser for DAT team’et på Frejas Have
Cand. Psych.,PhD afhandling indenfor DAT samt  DAT Terapeut. 20 års erfaring  fra psykiatrisk afdeling samt fra privat praksis, med hovedfokus på psykoterapi ift. selvskadende og traumatiserede patienter. Stig har behandlet patienter med selvmordsadfærd, afhængighed, Incest, PTSD, Depression, Angst, OCD, Spiseforstyrrelser m.m. med gode resultater. Ud over dette har han siden  2002 undervist i grundkurser og videregående kurser i dialektisk adfærdsterapi. Aktuelt er Stig i gang med at udvikle og implementere på en 3. bølge adfærdsterapeutisk evidensbaseret tilgang på Frejas Have. Stig superviserer ugentligt personalet på Frejas Have.

Læs mere om Stig her

Personale

LEDELSE:
Heidi Søndergaard
Adm. Direktør – Tilbudsleder (se forsiden for yderligere oplysninger)
Klaus Holmbjerg Souschef – Afdelingsleder Havestedet (se forsiden for yderligere oplysninger)
Mette Kristine Fredensborg Socialfaglig Leder – Afdelingsleder Lundegården. Uddannet socialrådgiver, Diplom i Ledelse, Neuroaffektiv Ledelsesuddannelse, DAT færdighedstræner.

ØKONOMI ANSVARLIG:
Trinemaii Pihl Withgaard Regnskab, bogholderi, virksomhedsrådgiver, administrativ medarbejder,
Flemming Holm Virksomhedsrådgiver

PÆDAGOGISK PERSONALE:
Jeanet Cardél Pædagog, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, DAT færdighedstræner
Sahir Arrar Pædagog, DAT færdighedstræner
Marvin Overgaard Akademisk Friluftsvejleder fra University College, DAT færdighedstræner
Anja Plato Kunstterapeut, Billedkunstner, DAT færdighedstræner
Henrick Fester Justesen Cand.Merc. i International handel/relationsopbygning, DAT færdighedstræner
Joakim Holmer Musikpædagog, Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet, DAT færdighedstræner
Tanya Bensouda Bjerre Coach i systemisk coaching og anerkendende tilgang (AI), Metkognitiv terapeut, DAT færdighedstræner
Cecilie Maria Larsen Social- og specialpædagog, DAT færdighedstræner
Alma Kristiansen Cand. Psych, Kognitiv basisuddannelse, DAT færdighedstræner (Barsel)
Charlotte Bruhn Folkeskolelærer, Håndarbejdslærer, DAT færdighedstræner
Emil Wikman Pædagog, Cand.mag. i Pædagogik, Uddannelsesstudier og Psykologi, DAT færdighedstræner
Tanja Noltensmejer Pædagog, DAT færdighedstræner
Morten Kirpekar Cand. Scient. Idræt, DAT færdighedstræner
Thomas Thykjær Pædagogisk Assistent, DAT færdighedstræner
Julia Sneftrup Ergoterapeut, Uddannelse i Sanseintegration (SI), DAT færdighedstræner
Mia Lerkenfeld Jensen Fysioterapeut, Uddannelse i Sanseintegration, DAT færdighedstræner
Claus Steinmetz Pædagog, uddannet supervisor v/Kempler

Sabine Tofte Cand.Psych. Støtter pigerne i deres dagstruktur gennem aktiviteter med udeliv og fælles kulinariske projekter
Kirsten Valeur  Lærer, Exam. pæd. i pædagogik. Støtter pigerne i deres dagsstruktur med lektiehjælp og kreative projekter. Samt bidrager til stemning i huset gennem indretning, pyntning til højtider m.v.

PEDEL/CHAUFFØR
Mejner Bo Madsen  Uddannet tømrer, Flexchauffør/sygetransport gennem 4 år

DIREKTIONSSEKRETÆR
Katrine Kühl

Fleksible medarbejdere

PÆDAGOGISK PERSONALE
Karin Pedersen Pædagog, Cand.pæd. i Antropologi, Kunsthåndværker
Palle Olsen Pædagogmedhjælper, DAT færdighedstræner
Nanna Ellegaard Jørgensen Fysioterapeut, B-BAT uddannet, studerer Kandidat i Folkesundhedsvidenskab
Emma Have Social og Sundhedshjælper
Noor Jahan Avincsal Bachelor indenfor for Fødevarer og Ernæring med speciale i Sundhed, Ernæring og Livskvalitet.
Luca Mark Bachelor i psykologi. Kandidatstuderende i psykologi. DAT færdighedstræner
Kathrine Frank Social og Sundhedshjælper. Studerer til Social og Sundhedsassistent fra januar 2023
Lone Staal Dam-Olsen Social og Sundhedshjælper.
Morten Rambøl Socialrådgiver, Cand.phil. i samfundsfag
Rikke Hedegaard Social og Sundhedsassistent
Christine Juul Johansen Pædagog, Cand.Mag. i Dramaturgi