Værdigrundlag

Ligeværdighed
Frejas Have betragter alle mennesker som ligeværdige.  Alle mennesker skal have de samme vilkår og muligheder for at blive anerkendt, respekteret og for at kunne uddanne og udvikle sig som ligeværdige samfundsborgere, herunder i så stor grad som muligt tage ansvar for eget liv og velfærd.

Fællesskab
Vi ser Frejas Have som en storfamilie og vægter fællesskabet som en ramme der skaber mening og tilhørsforhold for den enkelte. Gode fællesskaber har en intern form for solidaritet indbygget i sig og en ekstern solidaritet. Intern i den forstand at ethvert medlem af fællesskabet interesserer sig for ethvert andet medlems ve og vel – og eksternt så fællesskabet åbner sig mod omverdenen og indgår i frugtbare vekselvirkninger med andre fællesskaber. Et fællesskab vedligeholdes med handlinger og i konstant fælles skabelse. Det gode fællesskab er det, hvor alle bliver lyttet til, hvor man tager hensyn til hinanden og giver hinanden plads, hvor alle har indflydelse på, hvordan man skal gøre tingene.

Udvikling
Vi anser individet som indgående i en dynamisk udvikling i samspil med samfundet og det omkringværende miljø. Mennesket er således et produkt af sine omgivelser samtidig med, at mennesket selv påvirker og forandrer sine omgivelser. Derved opfatter vi individet som havende en mulighed for igennem egen aktiv handlen, at være i stand til at ændre betingelserne for mistrivsel. Her igennem ændres ikke blot omverdenen, men også mennesket selv. Vi ser individet som havende mulighed for at påvirke og ændre disse vilkår igennem egne ideer, reflektioner og handlinger.