Social træningsbane

De unge skal kunne bruge Frejas Have som en træningsbane, ikke blot til at skabe og være i relationer med andre, men også i at erhverve sig kompetencer til fremadrettet at kunne leve et selvstændigt og leveværdigt liv. På Frejas Have er der fokus på at erhverve sig nye færdigheder og kompetencer, der kan anvendes når livet opleves svært.

I det daglige arbejdes der med selvstændiggørelse. Vi ser deltagelse i en dagsstruktur, deltagelse i skolegang, praktik eller arbejde som vigtige brikker i, at kunne klare sig selv. I en dagsstruktur på Frejas Have kan indgå delelementer som kunstterapi, musik, bevægelse, udeliv, bagning, lektiecafé, DAT lektier, mindfulness, hesteterapi, angsteksponeringsøvelser m.v.

Endvidere er også fælles madlavning, rengøring af eget værelse, tøjvask, egen transport m.v. en del af hverdagens indhold på Frejas Have. Alt sammen noget personalet støtter den enkelte beboer i, såfremt der er behov for dette.  Aftenmåltidet spiser vi sammen og her har vi en runde, hvor alle kort fortæller hvordan deres dag har været. Dette gør vi for at skabe en social ramme hvor man reflekterer over sin dag og skaber et rum, hvor man lærer at lytte til hinanden.

Alle aftener før en skoledag slutter med at vi samles til godnathistorie eller mindfulness. Dette for at slutte dagen på en god måde, få energien ned, styrke fællesskabet, skabe tryghed og skabe traditioner, dvs. alt sammen noget som bidrager til god stemning og følelse af fællesskab og en overgang til et sceneskift og godnat.