DAT gruppe

Hver uge deltager de indskrevne unge i DAT gruppen i 1-1½ time. Det er her de stifter bekendtskab med færdigheder indenfor følelsesregulering, opmærksomhedsfærdigheder, relationsfærdigheder og holde-ud-færdigheder. Færdighedstræningen er et psykoedukativt program baseret på en manual, som beskrives i Marsha Linehans manual til færdighedstræning.

Gruppemøderne giver et rum til at opnå viden om redskaber og her får de unge støtte, mulighed for at sammenligne sig med andre med tilsvarende problemer og mulighed for at lære af hinanden, samt træne, hvor dagligdagen bliver en træningsarena, hvor de unge kan øve sig i at omsætte denne viden og træne det de har svært ved.