DAT gruppe

Når man indskrives på Frejas Have deltager man som ung i en ugentlig Motivationsgruppe, som hjælper de unge med at formulere hvad et leveværdigt liv for dem er og hvad der kan kan gøre det meningsfuldt, at indgå i et forpligtende fællesskab på Frejas Have. Der tilføjes forskellige niveauer af ”onboarding” som basalt set er en udvidelse af DAT’s commitment strategier.

Når den unge er klar til at comitte sig til DAT gruppen, så indgår den unge i denne gruppe i 1-1½ time ugentligt. Her stifter de bekendtskab med færdigheder indenfor følelsesregulering, opmærksomhedsfærdigheder, relationsfærdigheder og holde-ud-færdigheder. Færdighedstræningen er et psykoedukativt program baseret på en manual, som beskrives i Marsha Linehans manual til færdighedstræning.

De unge vil på gruppemøder blive undervist og vejledt i bestemte færdigheder, som er er en del af DAT principperne:

 • OPMÆRKSOMHED
  Opmærksomheden er det fundament, på hvilket alle andre færdigheder, der undervises i, i DAT, hviler på. Uden evnen til at kunne standse op og se ind i sig selv, er det meget svært at tage næste skridt eller træffe foranstaltninger til at bringe sig selv ud af en kritisk situation. Opmærksomhedstræningen bliver for de unge en nødvendig krisefærdighed, men også en færdighed til at øge livskvaliteten i almindelighed. Træningen vil tage udgangspunkt i mindfulness (meditationsteknikker).

 • RELATIONSFÆRDIGHEDER
  Svarer i mange henseender i den undervisning man træner i, på mange kurser i assertionstræning, ift. hvordan man løser problemer i relationer. Det omfatter strategier til at anmode om det, som man kan have behov for, enten for at opnå noget man gerne vil have eller for at sige nej og dermed håndtere problemer i relationer. Der kan bl.a. være temaer hvordan man plejer en relation hvis den skal forblive i balance, at finde den rette balance mellem egne ønsker og andres krav i relationer, udvikling af kompetence og selvrespekt m.v.

 • FØLELSESREGULERING
  Problemer med at regulere følelser fører til en manglende evne til at håndtere kronisk vrede eller frustration, og en manglende evne til at løse relationsproblemer. Evner eller træning heri, kan omfatte f.eks.. at genkende og sætte ord på følelser, at reducere den følelsesmæssige sårbarhed (sms-guf), at skabe positive følelsesoplevelser (godt at gøre listen), at handle modsat på en følelses m.v.

 • HOLD-UD-FÆRDIGHEDER
  Problemer med at holde ud gør det svært at klare frygt, angst eller frustrationer. Hold-ud-færdigheder udvikles som en naturlig følge af opmærksomhedsfærdighederne, som vedrører færdighederne til at acceptere både sig selv og situationen uden at vurdere eller dømme. Færdighedstræning handler om at tolerere og komme i gennem kriser og acceptere livet, præcis som det er lige nu. Strategier eller træning kan omhandle at distrahere/aflede sig selv, at lindre med sanseindtryk, at forbedre situationen, at tænke på fordele og ulemper, åndedrætsøvelser, opmærksomhedstræning, TIPS færdigheder m.v.