Fast personale

Heidi Søndergaard Adm. Direktør/Tilbudsleder (se forsiden for yderligere oplysninger)
Klaus Holmbjerg Daglig leder af Havestedet og Lundegården (se forsiden for yderligere oplysninger)

Jette Feddern Koordinerende socialrådgiver. Diplom i ledelse, Mediator/konfliktmægler, coachuddannet v/Sofie Manning, mindfulness-instruktør, DAT færdighedstræner.

PÆDAGOGISK PERSONALE:
Jeanet Cardél Pædagog, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, DAT færdighedstræner
Sahir Arrar Pædagog, DAT færdighedstræner
Marvin Overgaard Friluftsvejleder, DAT færdighedstræner
Anja Plato Kunstterapeut, Billedkunstner, DAT færdighedstræner
Henrick Fester Justesen Cand.Merc. i International handel/relationsopbygning, DAT færdighedstræner
Joakim Holmer Musikpædagog, Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet, DAT færdighedstræner
Tanya Bensouda Bjerre Coach i systemisk coaching og anerkendende tilgang (AI), Metkognitiv uddannet, DAT færdighedstræner
Cecilie Maria Larsen Social- og specialpædagog og DAT færdighedstræner
Alma Kristiansen Cand. Psych, Kognitiv basisuddannelse, DAT færdighedstræner
Dan Rohmann Jeppesen Social og Sundhedsassistent, Sportsterapeut/akupunktør/massør, NADA behandler
Charlotte Falk Hermansen Pædagog, Psykoterapeut v/Hildebrandt Instituttet, KRAP uddannet, DAT færdighedstræner
Charlotte Bruhn Folkeskolelærer, Håndarbejdslærer, DAT færdighedstræner
Emil Wikman Pædagog, Cand.mag. i Pædagogik, Uddannelsesstudier og Psykologi
Rikke Nanna Jensen Socialrådgiver, DAT færdighedstræner
Tanja Noltensmejer Pædagog
Morten Kirpekar Cand. Scient. Idræt
Søren Tolderlund Fængelsfunktionær, Diplom i ledelse, Konfliktcoach

Sabine Tofte Cand.Psych. Støtter pigerne i deres dagstruktur gennem aktiviteter med udeliv og fælles kulinariske projekter
Kirsten Valeur  Lærer, Exam. pæd. i pædagogik. Støtter pigerne i deres dagsstruktur med lektiehjælp og kreative projekter. Samt bidrager til stemning i huset gennem indretning, pyntning til højtider m.v.

Fleksibel medarbejder

PÆDAGOGISK PERSONALE
Karin Pedersen Pædagog, Cand.pæd. i Antropologi, Kunsthåndværker
Maria Benedikte Andreasen Fysioterapeut, medicinstuderende
Palle Olsen Pædagogisk personale
Nanna Ellegaard Jørgensen Fysioterapeut, B-BAT uddannet, læser kandidat i Folkesundhedsvidenskab

Eksternt personale

Stig Helweg-Jørgensen Konsulent/supervisor for DAT team’et, Cand. Psych., PhD afhandling i selvmonitorering og outcome-måling til brug for DAT terapeuter
Flemming Trap
Konsulent/Ledelsessparring, Cand. Jur. Diplom i Ledelse, bestyrelsesuddannet. Erfaring som sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden samt indenfor det specialiserede socialområde, bl.a. som direktør for Social og Sundhed samt Børne- og Ungeområdet. Partner i Trap Consulting Aps.
Flemming Holm Regnskab, bogholder og virksomhedsrådgiver. Mail: flemming@i-care.dk

Bestyrelsen

Peter Walsøe Bestyrelsesformand på Frejas Have, tidligere produktionschef hos Miele, medlem af LOS Advisory Board
Frans Ørsted Andersen Cand.Psych, Lektor, PhD ved Aarhus Universitet, forfatter
Lene Rimestad Journalist, PhD i journalistik, Freelancejournalist v/ Rimestads Bureau. Tidl. Journalistisk lektor på Syddansk Universitet