Kognitiv terapi

Ifølge kognitiv terapi (Aaron Beck, 1960´erne) søger mennesket aktivt viden, der er motiveret af behovet for at skabe mening og struktur både i sine omgivelser og i sig selv. Desværre kan forskellige omstændigheder og hændelser få mennesket til at tolke og tænke over både den ydre og den indre verden på en forvrænget og overdreven negativ måde. Ifølge den kognitive teori er det disse forvrængede meningsstrukturer og tanker, der er årsagen til problematiske følelser og dermed udgør selve kernen i de psykiatriske forstyrrelser. Med andre ord er det ikke hændelser eller fænomener i sig selv der skaber problemer, men personens måde at opfatte dem på.  ’Tanker er blot tanker – ikke virkelighed’. Angst, nedstemthed, vrede, skam skyld m.m. er i denne teori følelser, som er forårsaget af personens tanker om og tolkninger af sig selv og sin situation

Kognitiv terapi har dokumenteret effekt, ved behandling af en række forskellige lidelser herunder stress, angstrelaterede lidelser, depression, lavt selvværd mfl. Målet med kognitiv terapi er, at identificere uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre, med henblik på at erstatte dem med mere realistiske og mindre destruktive mønstre. Herved fremmes en stabil selvfølelse og evne til at give udtryk for følelser og behov.

Vi vil på Frejas Have fremstå som en social træningsbane hvor vi vil hjælpe de unge til at skabe en mere stabil selvfølelse ved at de unge, ud fra de kognitive principper, får indsigt i hvorledes deres adfærd påvirker deres følelser og tanker og omvendt, samt hvor de får lov at arbejde med deres adfærd. Personalet vil gennem psykoedukation og kognitiv spørgeteknik understøtte den anerkendende tilgang, ved at stille nysgerrige og udvidende spørgsmål. De vil indgå i dialog med den unge fx. om den kognitive diamant, der er rettet mod at hjælpe de unge til at forstå samspillet mellem deres tanker og adfærd og de følelser og kropslige fornemmelser de får, samt hvorledes nye erfaringer kan skabe nye reaktionsmønstre og derved mulighed for forandring og udvikling. Herved får de unge i højere grad indblik i deres egne mønstre og der åbnes op for refleksion og en mulighed for at den unge nemmere kan forholde sig til sig selv.

Gennem kædeanlyse kan den unge hjælpes til at få øje på både sårbarhed og udløsende faktorer for de tanker, følelser og den problemadfærd den unge kan have, herunder både kort og langsigtede konsekvenser. I fællesskab foretager den unge og personalet en problemløsning og inddrager de forskellige nye færdigheder, som den unge kan bruge/kunne have brugt, i en situation i et hændelsesforløb.