SAGSBEHANDLER

Der afholdes visitationsmøde med sagsbehandler og den unge, samt evt. dennes familie, samt en repræsentant fra Frejas Have inden indflytning. Med udgangspunkt i den anbringende kommunes handleplan og den unges ønsker, fastsættes målene for den unges ophold på Frejas Have. Den unges kontaktperson vil ved modtagelsen, sammen med den unge, tale målene igennem i forhold til udviklingsarket og lave en plan for hvorledes målene omsættes til opnåelige delmål i hverdagen på opholdsstedet. Udviklingsarket justeres løbende sammen med den unge.

Design: Olivermiklas@live.dk

KONTAKT

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas-have.dk

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas.have.dk