MÅLGRUPPE

 

Frejas Have modtager piger med psykiske og sociale problemstillinger i form af følelses-, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder. Der er tale om piger der er særligt sårbare og ofte med emotionelle ustabile personlighedsstrukturer, piger der har været udsat for omsorgssvigt, samt piger der generelt har svært ved at fungere i hverdagen og i mellemmenneskelige relationer, herunder på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og i fritidsaktiviteter.

 

De unge vil ofte være præget af enten-eller tænkning som den typiske kognitive forvrængning. Det er unge der ofte tager udgangspunkt i grundholdninger som ’verden er farlig og ond’, ’jeg er magtesløs og sårbar’ eller ’jeg er uduelig’. Der vil være ustabilitet i selvbillede og identitetsfølelse, samt lavt selvværd. Der vil ofte ses en kompleksitet og intensitet i den følelsesmæssige reaktion. Således kan der være forandring i sindsstemning såsom nedstemthed/depression, irritabilitet, angst m.v. og reaktioner i form af manglende impulskontrol. Der kan være tale om selvskade i form af cutting og/eller suicidale tanker, trusler herom og forsøg. Anden selvskade kan handle om spiseproblemer, begyndende misbrug, overforbrug m.v.

 

Frejas Have accepterer ikke misbrug af euforiserende stoffer eller alkohol på opholdsstedet. Til gengæld tilbyder Frejas Have stabilisering og afrusning af unge med aktivt misbrug og/eller uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd i Frejas Haves SOLOPROJEKT.

Design: Olivermiklas@live.dk

KONTAKT

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas.have.dk

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas-have.dk