GODKENDELSE

 

Opholdsstedet Frejas Have er godkendt af Socialtilsyn Syd til at drive opholdssted for 5 børn og unge, efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5. Endvidere til efter Servicelovens § 107 at modtage personer til midlertidigt ophold,der har nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der forudsætter et behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

 

Frejas Haves Soloprojekt er godkendt af Socialtilsyn Syd til yderligere at drive opholdssted for 2 børn og unge efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5, samt Servicelovens § 107.

Design: Olivermiklas@live.dk

KONTAKT

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas.have.dk

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas-have.dk