DAGLIG SOCIAL TRÆNINGSBANE

De unge skal kunne benytte Frejas Have som en træningsbane, ikke blot til at skabe og være i relationer med andre, men også i at erhverve sig kompetencer til fremadrettet at kunne leve et selvstændigt liv. Ud over at vi ser skolegang og arbejde som en vigtigt brik i at kunne klare sig selv, er også det at bidrage til den fælles madlavning, rengøring af eget værelse og andre små opgaver, som er tilpas ift. evner og overskud, en del af hverdagens indhold på Frejas Have. Ved aftenmåltidet samles vi og deler dagens oplevelser. Hverdagsaftener samles vi inden sengetid til en lille historie eller mindfulnessøvelse. Dette gør vi for at slutte dagen af på en god måde, få energien ned, styrke fællesskabet, skabe tryghed, skabe traditioner… dvs. alt sammen noget som bidrager til god stemning og følelse af fællesskab og en overgang til sceneskift og godnat. Når mindfulness også bliver en tilbagevendende aktivitet i hverdagen, er det fordi mindfulness udover at træne nærvær og tilstedeværelse indeholder træning i at være ikke dømmende/ikke vurderende, som vi oplever som en vigtig forudsætning, for at kunne indgå i relationer.

 

GODE OPLEVELSER

Gode oplevelser er med til at skabe positive følelser, og er derfor vigtige aktiviteter på Frejas Have med henblik på at skabe trivsel og velvære. Vi vil hjælpe de unge til at få positive oplevelser hver dag, samt have en palet af oplevelser, også i det små, de kan vælge ud fra. Vi tror at selvom humøret en dag er lidt nede, og det kan der være helt gyldige grunde til, kan man alligevel ændre det ved at foretage sig ting, for at være god ved sig selv. Dermed ændres humøret til det bedre og/eller pigerne afleder sig fra en evt. følelsesmæssig smerte, hvorved det bliver nemmere at overkomme svære følelsesmæssige udfordringer. Vi opererer gennem vores DAT redskaber med en liste over gode oplevelser, som de unge kan lade sig inspirere af. Ligeledes vil vi introducere dem til alt fra små til store oplevelser, samt opfordre pigerne til at gøre brug af disse oplevelser, også på egen hånd. Gode oplevelser kan også være samvær med mennesker man holder af. Vi vil være i dialog med de unge om betydningen af gode relationer og venskaber, samt hvorledes de kan etablere nye relationer, samt pleje gamle relationer, og evt. også reparere gamle venskaber, der er værd at bygge på.

Design: Olivermiklas@live.dk

KONTAKT

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas.have.dk

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas-have.dk