FREJAS HAVE ER ET LILLE FAMILIELIGNENDE OPHOLDSSTED, FOR UNGE PIGER, I ALDEREN 12 – 26 ÅR

 

På opholdsstedet Frejas Have er der plads, hjerterum og højt til loftet. Her er tid til opmærksomhed , omsorg og stabilitet til den enkelte. Omgangstonen er behagelig og afslappet. Der er plads til både alvor og sjov. Vi lægger vægt på, at alle trives. Vi lægger også vægt på muligheden for at udvikle sig og lære at takle livets udfordringer på en hensigtsmæssig måde. Der undervises på stedet i DAT (dialektisk adfærdsterapi) og i mindfulness. Personalet støtter de unge i at anvende redskaberne, således de unge opnår bedst mulig fysisk og mental sundhed og trivsel, herunder bliver mere psykiske robuste, får mere selvtillid og bliver bedre problemløsere.

 

Personalet er velkvalificeret og vil være støttende for de unge og guide de unge i at takle evt. udfordringer, de støder ind i under opholdet.

KONTAKT

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas-have.dk

 

Lundevej 7
5540 Ullerslev

Tlf. 61 36 53 71
e-mail: kontor@frejas.have.dk